Centre for Systems Solutions (CRS)

Jaracza 80b/10

50-305 Wrocław, Poland

Phone number: +48 71 718 85 36

E-mail: office@crs.org.pl

Website: www.crs.org.pl/en

Billing information:

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych

Jaracza 80b/10

50-305 Wrocław

NIP: 898 206 51 22