Konkurs plastyczny Mały obywatel urządza Lublin

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym.

 

Chcemy, by dzieci poprzez swoją twórczość pokazały, co można zmienić w ich małej ojczyźnie. Zdajemy sobie sprawę, że pomysłowość dzieci  jest nieograniczona, a potrzeby często spore i ważne. Nagrodzimy najciekawsze pomysły, których celem jest działanie dla dobra wspólnego.

Prace mogą pokazywać:

  • jak polepszyć życie mieszkańców  dzielnicy lub całego miasta,
  • jak pomóc osobom starszym, co można zrobić dla ułatwienia ich życia w mieście, czy na osiedlu,
  • co można zrobić dla dzieci, dla młodzieży,
  • czy jest jakiś sposób na polepszenie warunków życia dla zwierząt.

Czekamy na prace plastyczne pod tytułem MÓJ LUBLIN ZA 10 LAT.

Prace konkursowe i oświadc


zenia należy przekazywać Organizatorom w jednej z poniższych form:

  • osobiście do Działu Promocji i Marketingu MBP przy ulicy Peowiaków 12, pokój 106H, pierwsze piętro
  • listownie na adres: Dział Promocji i Marketingu MBP, pokój 106H, ul.Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem:

Regulamin

Załącznik – Oświadczenie29 maja 2015 r.