Gra o Budżet

Po rozgrywkach nawet osoby nastawione sceptycznie wyrażały przekonanie, że posiadają prawo do głosu w sprawach budżetu miejskiego i powinny z niego korzystać. Ze względu na swój interaktywny, angażujący charakter, rozgrywki ułatwiły poznanie złożoności mechanizmów decyzyjnych i pokazały, jak ważna jest skuteczna komunikacja.

“Jest to wspaniały pomysł - lepszy niż konsultacje...

Na przestrzeni lat 2014 – 2015 zespół Centrum Rozwiązań Systemowych zaadaptował do polskich realiów amerykańską grę symulacyjną Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Gra została kilkukrotnie prze-kalibrowana i przygotowana do rozgrywek ogólnomiejskich i dzielnicowych w miastach Lublin oraz Świdnik. Łącznie z rozgrywką testową zrealizowanych zostało osiem spotkań mających charakter...

Swoimi doświadczeniami i obserwacjami podzielili się m.in.: Dyrektor Biura Związku Miast Polskich – Pan Andrzej Porawski oraz jego zastępcą dr Tomasz Potkański, Pani Katarzyna Szymczak – Pomianowska Zastępczyni Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocław, dr Piotr Magnuszewski z Centrum Rozwiązań Systemowych, Gunnar Grimsson reprezentujący islandzką Citizens Foundation oraz przedstawiciele trzeciego sektora i miast, które wdrożyły już innowacyjne...

Gra o Budżet. Jak zaangażować mieszkańców do współdecydowania o swoim mieście? Konferencja odbyła się 21 stycznia we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli instytucji publicznych, NGO i firm. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in przedstawiciele miast: Wrocław, Lublin, Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Gorzów Wielkopolski,...

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Zmalujmy coś razem. W dniu 20 stycznia 2016 r. Jury w składzie:

  • Przedstawiciele Centrum Rozwiązań Systemowych: Anna Koch, Anna Tomik, Łukasz Jarząbek
  • Przedstawiciel Związku Miast Polskich: Tomasz Potkański
wyłoniło zwycięzców konkursu: Nagroda główna:
  • Stanisław Młyński
Wyróżnienia:
  • Antoni Gut
  • Tamara Pietrzyk
  • Karol Sula
Prace dzieci

Rejestracja na konferencję jest otwarta do poniedziałku 18 stycznia do godziny 12:00. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację przez formularz dostępny w zakładce konferencja. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, będziemy rozsyłać informację do wszystkich zakwalifikowanych uczestników najpóźniej 19 stycznia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne (w tym publikację opisującą w jaki sposób...

Zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencje, podczas której zaprezentujemy innowacyjne narzędzie konsultacji społecznych Gra o Budżet, które z powodzeniem zastosowane zostało do informowania obywateli, edukacji młodzieży i aktywizacji mieszkańców Lublina i Świdnika.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu 21 stycznia...

Przedstawiamy wyniki gry. Zapraszamy do zapoznania się z treścią argumentów, jakie przedstawiali uczestnicy rozgrywek finansując wybrane w toku dyskusji projekty. Raport Lublin 20165 listopada 2015 r.

Podczas trwania projektu Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Świdnika i Lublina w zakresie budżetu partycypacyjnego zrealizowanych zostało szereg działań. Na przestrzeni lat 2014 - 2015 zespół Centrum Rozwiązań Systemowych zaadaptował do polskich realiów amerykańską grę symulacyjną Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Gra została kilkukrotnie prze-kalibrowana i przygotowana do rozgrywek...

Mieszkańcy Świdnika poznali innowacyjne narzędzie konsultacji społecznych, jakim jest Gra o Budżet. Rozgrywka odbyła się 22 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnik. Gracze wspólnie decydowali o finansowaniu projektów zgłoszonych do BO w Świdniku. Poznawali i argumentowali każdy ze zgłoszonych 40 projektów - szukając wspólnego konsensusu. W porannych rozgrywkach, które...

Partycypacja dzieci w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej.  Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 9-13 lat.   Prawie każda gmina wiejska czy miejska, małe miasteczko czy dzielnica dużego miasta mają zapomniane lub zaniedbane miejsca. Nieczynne baseny, stare parki, brudne skwery i tp.. Zapraszamy dzieci do odszukania  w swojej miejscowości...

Wszystkich zainteresowanych projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego w Świdniku zapraszamy w dniu 22 września, o godzinie 17:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnik przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 15 W trakcie gry mieszkańcy będą dyskutowali na temat projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Będzie to doskonała okazja, by zapoznać się szczegółowo z ich opisami, poznać...

Szczególne, dedykowane młodym mieszkańcom dzielnic Lublina rozgrywki odbyły się w tym roku na Wieniawie i na Bronowicach.  Łącznie ponad dwieście uczennic i uczniów szkół średnich wzięło udział w innowacyjnych konsultacjach społecznych zrealizowanych za pomocą poważnej gry. Gracze poprzez wymianę argumentów i oparte na współpracy porozumienie zrealizowali w grze po kilkanaście...

Ponad 100 osób zagrało 15 czerwca 2015 r. w Grę o Budżet w VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.   Większość młodych graczy z zaangażowaniem uczestniczyła w dyskusjach i podejmowaniu wspólnych decyzji. Łącznie na realizację projektów każdy stolik przeznaczył 9 000 000 koziołków (specjalna waluta stworzona na potrzeby gry). Niebawem poinformujemy Państwa...

Już 12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, przy ul. Lotniczej 1 odbędzie się pierwsza rozgrywka Gry o Budżet. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00. Kolejna rozgrywka odbędzie się na Wieniawie 16 czerwca 2015 roku w XXIII Liceum Ogólnokształcącym  przy ul. J. Poniatowskiego 5 o godzinie 17:00. Zapraszamy rodziców z dziećmi, które będą miały zapewnioną opiekę.

Wszystkim Państwu, który zakwalifikowali się na szkolenie serdecznie gratulujemy!    

Harmonogram szkolenia:

Części teoretyczne - obowiązkowe:
  • 11 czerwca, godz. 9.00-17.00  Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta (Pałac Parysów) przy ul. Bernardyńska 3, I piętro
  • 12 czerwca, godz 9.00-13.00 Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta (Pałac Parysów) przy ul. Bernardyńska 3, I piętro
Część praktyczna - obowiązkowa:
  • 12 czerwca, godz. 16.00-20.00 Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich przy...

Znamy już dwie dzielnice Lublina, w których przeprowadzone zostaną czerwcowe rozgrywki Gry o Budżet. Dzięki zaangażowaniu aktywnych samorządowców z rad dzielnic Wieniawy i Bronowic ich mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzieć się w sprawach publicznych. Radni poznają opinię obywateli na temat projektów zgłaszanych do budżetu miasta. Już 12...

Władze miasta Świdnik zaangażowały się w realizację projektu. Gra o Budżet zostanie przeprowadzona w Świdniku we wrześniu 2015 roku.   Jest to kolejne miasto, które stawia na aktywny i świadomy udział mieszkańców w procesie podejmowania ważnych decyzji. W tym roku, obywatele Świdnika po raz pierwszy  będą mieli okazję...

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym.   Chcemy, by dzieci poprzez swoją twórczość pokazały, co można zmienić w ich małej ojczyźnie. Zdajemy sobie sprawę, że pomysłowość dzieci  jest nieograniczona, a potrzeby często spore i ważne. Nagrodzimy najciekawsze pomysły, których celem jest...

W czwartek 7 maja w lubelskim Ratuszu nowo-wybrani radni ze wszystkich dzielnic Lublina zapoznali się z projektem Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego. Tegoroczne rozgrywki zostaną zorganizowane w dwóch wybranych dzielnicach! Dzięki zaangażowaniu aktywnych samorządowców mieszkańcy zostaną zaktywizowani do udziału w sprawach publicznych, a radni poznają...