Gra o Budżet

Projekt Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego zakończył się w lutym 2016 roku. Promował aktywny udział mieszkańców w ustalaniu miejskiego budżetu. Był realizowany przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Gminą Lublin, Związkiem Miast Polskich i islandzką Citizens Foundation.

Osią projektu była gra symulacyjna zainspirowana amerykańską Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Amerykański pierwowzór od 2011 r. pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w dyskusji na temat budżetu miasta. Nasza gra została zaadaptowana do polskich realiów a jej celem jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za miejskie finanse.

 

 

Pierwsze rozgrywki pełnej wersji gry odbyły się we wrześniu 2014 r.. Poprzedziły  głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego w Lublinie. W 2015 r. zostały również wykorzystane do konsultacji na temat budżetów rad dzielnic Lublina oraz budżetu partycypacyjnego Świdnika. Po modyfikacjach gra może zostać użyta również w innych miastach. Więcej o tym jak grę przygotować i przeprowadzić dowiedzą się Państwo zapoznając się z publikacją, która powstała w ramach projektu oraz odwiedzając stronę obywatelskiegry.pl.

Jako kontynuacja działań powstał wewnętrzny projekt CRS obywatelskiegry.pl. Prezentujemy tu innowacyjne narzędzia edukacji i aktywizacji obywatelskiej, encyklopedię gier dla demokracji i bezpłatne gry do wykorzystania niekomercyjnego. W ramach projektu będziemy realizowali Akademię Moderatorów Gry o Budżet oraz Akademię Gier Obywatelskich dla Edukatorów.