Publikacja „Gra o Budżet”

Pobierz publikację „Gra o Budżet. Narzędzie zwiększające partycypację w zarządzaniu miastem”

Oddajemy do rąk czytelników książkę, która po pierwsze porusza temat angażowania się obywateli w zarządzanie swoim miastem, po drugie przedstawia dobre praktyki w tym obszarze stosowane w Polsce i na świecie, po trzecie prezentuje innowacyjne narzędzie, jakim jest Gra o Budżet.

Publikacja ta adresowana jest do samorządowców, przedstawicieli władz, reprezentantów organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, którzy chcą poznać narzędzia ułatwiające działanie na rzecz dobra swoich miast i gmin. Znajdą się tu odpowiedzi na pytania związane z partycypacją społeczną i zagadnieniami towarzyszącymi wdrażaniu budżetów partycypacyjnych w polskich miastach.

Stawiamy pytanie, dlaczego ponad połowa Polaków prawie w ogóle nie interesuje się sprawami miasta/ gminy czy najbliższej okolicy oraz czy można zmienić taki stan rzeczy. Zaprezentujemy innowacyjne narzędzie, które pomaga mieszkańcom i władzom miast w prowadzeniu dyskusji na temat budżetów. Przekażemy potrzebną wiedzę do jego zastosowania: opis metody oraz dokładne instrukcje do przygotowania i przeprowadzenia Gry o Budżet w każdym mieście i gminie w Polsce.

POBIERZ PDF