Zobacz film

Film relacjonujący przebieg projektu, skrócony (2 minuty)
 

 
Film relacjonujący przebieg projektu (20 minut)
 

 
Filmy z rozgrywek