Zmalujmy coś razem – ogólnopolski konkurs dla dzieci

Partycypacja dzieci w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 9-13 lat.

 

Prawie każda gmina wiejska czy miejska, małe miasteczko czy dzielnica dużego miasta mają zapomniane lub zaniedbane miejsca. Nieczynne baseny, stare parki, brudne skwery i tp.. Zapraszamy dzieci do odszukania  w swojej miejscowości miejsc, które można zagospodarować na nowo. Zachęcamy do zaprojektowania i namalowania, narysowania wybranego miejsca tak, jak miałoby wyglądać w przyszłości.

Na odwrocie rysunku należy opisać swój pomysł:

  • co to za miejsce? jaka jest jego funkcja obecnie?
  • jak nazywa się projekt?
  • komu to miejsce będzie służyć po zrealizowaniu projektu?

Główną nagrodą w konkursie jest tablet.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Centrum Rozwiązań Systemowych, ul.Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław

Regulamin

Załącznik

Plakat18 września 2015 r.