Gra o Budżet w Świdniku

Władze miasta Świdnik zaangażowały się w realizację projektu. Gra o Budżet zostanie przeprowadzona w Świdniku we wrześniu 2015 roku.

 

Jest to kolejne miasto, które stawia na aktywny i świadomy udział mieszkańców w procesie podejmowania ważnych decyzji. W tym roku, obywatele Świdnika po raz pierwszy  będą mieli okazję głosować na projekty zgłoszone w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Rozgrywka poprawi  jakość i skuteczność komunikacji mieszkańców Świdnika z władzami, a także pomoże w zrozumieniu złożoności mechanizmów budżetowych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami społecznymi w tym dotyczących budżetów partycypacyjnych do zapisów na Szkolenie na moderatorów.

 

O przebiegu przygotowań do rozgrywki oraz o jej terminie będziemy Państwa informować na bieżąco. Współpraca z Miastem Świdnik oraz realizacja projektu i wdrożenie Gry o Budżet jako narzędzia wzmacniającego partycypację w zarządzaniu miastem zostaną opisane w publikacji. Już dziś zachęcamy do obejrzenia filmów relacjonujących rozgrywki zeszłoroczne, które odbyły się w Lublinie.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na facebook.com/GraoBudzet2 czerwca 2015 r.