Partycypacja dzieci w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Zmalujmy coś razem.

W dniu 20 stycznia 2016 r. Jury w składzie:

  • Przedstawiciele Centrum Rozwiązań Systemowych: Anna Koch, Anna Tomik, Łukasz Jarząbek
  • Przedstawiciel Związku Miast Polskich: Tomasz Potkański

wyłoniło zwycięzców konkursu:

Nagroda główna:

  • Stanisław Młyński

Wyróżnienia:

  • Antoni Gut
  • Tamara Pietrzyk
  • Karol Sula

Prace dzieci20 stycznia 2016 r.