Spotkanie z przedstawicielami Rad Dzielnic Lublina

W czwartek 7 maja w lubelskim Ratuszu nowo-wybrani radni ze wszystkich dzielnic Lublina zapoznali się z projektem Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego.

Tegoroczne rozgrywki zostaną zorganizowane w dwóch wybranych dzielnicach!

Dzięki zaangażowaniu aktywnych samorządowców mieszkańcy zostaną zaktywizowani do udziału w sprawach publicznych, a radni poznają opinię obywateli na temat projektów zgłaszanych do budżetu miasta.

Poprzez udział w projekcie dwie dzielnice staną się bohaterami filmu dokumentującego realizację projektu, zostaną również opisane w publikacji Gra o Budżet. Narzędzie wzmacniające partycypację w zarządzaniu miastem.

Współpraca i zaangażowanie radnych znajdą swoje odzwierciedlenie w realnych korzyściach dla mieszkańców ich dzielnic. Już 11 czerwca rozpocznie się bezpłatne szkolenie na moderatorów. Niebawem zostanie również ogłoszony konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci.

Obywatele będą mieli okazję wziąć udział w innowacyjnej formie konsultacji spłecznych – w partycypacyjny sposób uczestniczyć w dyskusji o sprawach najważniejszych dla ich najbliższego otoczenia. Zadecydować, które projekty są dla nich naprawdę istotne.

Które dzielnice zgłosiły się do udziału w projekcie?
Poinformujemy Państwa o tym, jak tylko zostaną podpisane listy intencyjne o współpracy.
Zapraszamy do śledzenia aktualności również na facebook.com/GraoBudzet10 maja 2015 r.