W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu partnerów projektu

20 stycznia 2015 r. w siedzibie Związku Miast Polskich w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu partnerów projektu Gra o Budżet – CRS, ZMP, UM Lublin. W trakcie spotkania dokonano analizy przeprowadzonych do tej pory działań oraz ustalono plan aktywności na najbliższe miesiące. Szczególne miejsce w dyskusji przypadło publikacji zajmującej się tematyką partycypacji oraz wykorzystaniem gry jako narzędzia wzmacniającego zaangażowanie mieszkańców w zarządzanie swoją okolicą. Dyskusje dotyczyły jej założeń formalnych i merytorycznych publikacji. Jej pierwsza część będzie dostępna na stronie projektu w kwietniu 2015 r. Pełny tekst ukaże się w wersji on-line oraz drukowanej pod koniec 2015 r. Ponadto, dyskutowano nad przebiegiem kolejnych rozgrywek Gry o Budżet zaplanowanych na czerwiec.

gra o budzet30 stycznia 2015 r.