Gra o Budżet na Bronowicach i na Wieniawie

Znamy już dwie dzielnice Lublina, w których przeprowadzone zostaną czerwcowe rozgrywki Gry o Budżet.

Dzięki zaangażowaniu aktywnych samorządowców z rad dzielnic Wieniawy i Bronowic ich mieszkańcy będą mieli okazję wypowiedzieć się w sprawach publicznych. Radni poznają opinię obywateli na temat projektów zgłaszanych do budżetu miasta.

Już 12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich, przy ul. Lotniczej 1 odbędzie się pierwsza rozgrywka Gry o Budżet. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00. Zapraszamy rodziców z dziećmi, które będą miały zapewnioną opiekę. Zapisy na Grę o Budżet już ruszyły. O kolejnych terminach rozgrywek poinformujemy Państwa niebawem.

Młodych lublinian zapraszamy do udziału w plastycznym  konkursie dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami społecznymi w tym dotyczacych budżetów partycypacyjnych do zapisów na Szkolenie na moderatorów.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na facebook.com/GraoBudzet4 czerwca 2015 r.