Zamknięcie projektu – podsumowanie.

Na przestrzeni lat 2014 – 2015 zespół Centrum Rozwiązań Systemowych zaadaptował do polskich realiów amerykańską grę symulacyjną Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Gra została kilkukrotnie prze-kalibrowana i przygotowana do rozgrywek ogólnomiejskich i dzielnicowych w miastach Lublin oraz Świdnik. Łącznie z rozgrywką testową zrealizowanych zostało osiem spotkań mających charakter innowacyjnych konsultacji społecznych z użyciem Gry o Budżet. Szczególne, dedykowane młodym mieszkańcom dzielnic Lublina rozgrywki odbyły się w na Wieniawie i na Bronowicach oraz w mieście Świdnik. W rozgrywkach wzięło udział łącznie ponad 430 uczestników.

Każda rozgrywka kończyła się ewaluacją i wywiadami z graczami. Na podstawie wyników przeprowadzonego za pomocą ankiety audytoryjnej badania, prezentujemy ocenę Gry o Budżet w oczach mieszkańców Lublina:

Gra-o-Budzet-publikacja1-67 kopia

Ponad 3/4 uczestników wydarzeń realizowanych z użyciem Gry o Budżet uważa, że jest to lepsza forma konsultacji społecznych niż tradycyjne spotkania władz z mieszkańcami. Znakomita większość poleciłaby udział w takim wydarzeniu swoim znajomym. Ponad 60% respondentów zdeklarowało, że „Dzięki temu spotkaniu łatwiej mi wyobrazić sobie mechanizm podejmowania decyzji przez urzędników miejskich i samorząd lokalny” a aż 83% przyznało, że działania podejmowane w grze były wypadkową wspólnych decyzji.

Pierwsza testowa rozgrywka Gry o Budżet odbyła się 3 czerwca 2014 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Wieniawy i innych dzielnic Lublina. Podczas rozgrywki wykorzystane zostały propozycje inwestycji zgłoszone przez mieszkańców dzielnicy Wieniawa. Na zakończenie gracze pytani byli o opinie na temat gry. Większość z nich była z udziału w grze zadowolona. Na pytanie, co im się w grze podobało, odpowiadali:

“Poznanie innych ludzi, którzy lubią moją dzielnicę, możliwość przekonywania do mojego projektu (tego, który chciałam, żeby był zrealizowany), możliwość wspólnych dyskusji i dochodzenie do kompromisów, możliwość współpracy i spojrzenie z innej perspektywy na sprawę, współpraca, wymiana poglądów, wspólne propozycje”.

Kolejne rozgrywki odbyły się we wrześniu 2014 i 2015 roku. Za każdym razem mieszkańcy grali na prawdziwych projektach zgłaszanych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

W pierwszej ogólnomiejskiej rozgrywce wzięło udział kilkadziesiąt osób. W kolejnych rozgrywkach uczestników było już ponad 200. Szczególne rozgrywki, dedykowane młodym mieszkańcom dzielnic Lublina, odbyły się w 2015 roku na Wieniawie i na Bronowicach. W czterech rozgrywkach wzięli udział uczniowie i uczennice XXII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, VIII LO im. Zofii Nałkowskiej oraz mieszkańcy i mieszkanki Bronowic i Wieniawy. Każda rozgrywka realizowana była przez dwójkę prowadzących, a pracę grup przy stolikach wspierali specjalnie przeszkoleni moderatorzy.

czytaj dalej28 lutego 2016 r.